Важна информация за Традиционните състезания по мотокрос!

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МОТОКРОС СПОРТ В БЪЛГАРИЯ на БФМ

Настоящата програма има за цел да постави основите, целите и насоките за развитие на
мотоциклетния спорт и съпровождащите го дейности от страна на Българска Федерация по
Мотоциклетизъм и нейните членове.

В качеството си на една от най-старите и масови дисциплини, мотокрос дисциплината има нужда от разширяване на своята география, привличане на нови организатори и подобряване на вече съществуващите мотокрос трасета.

– С цел систематизиране на съществуващата база, следва да се изготви нормативна наредба за лицензиране на този вид спортни съоръжения в различна градация: тренировъчни трасета (С – категория), трасета за регламентирана състезателна дейност (В – категория) и трасета отговарящи на изискванията за провеждане на национални/международни шампионати (Акатегория). По този начин ще бъде въведена нова система, която да отговаря на все понарастващите законодателни изисквания и промени в страната, като не на последно място трябва да добавим и навлизащото европейско законодателство в тази област, което ще ни изправи пред ситуация за която трябва да бъдем подготвени, ако искаме да запазим и развиваме спортната база в страната.

 

– Неофициалните състезания през последните години станаха част от мотоциклетната сцена и е необходимо, при желание от страна на техните организатори (клубове, общини или сдружения на лица с общи интереси), да придобият законен статус. Този законен статус е обвързваща форма на задължение между федерацията и организаторите, която е формулирана на базата на спазване на нормативна уредба създадена за целта.

Нормативната наредба за такъв тип състезания обхваща задължителните аспекти като медицинското обезпечаване, вида на трасето и неговите елементи, безопасността на публиката и условията които се предлагат на състезателите. От друга страна, тази наредба регламентира и същинските състезателни аспекти като времетраене, възрастови групи, условия за участие и други. Съществуващите състезания от този тип, наричани погрешно „традиционни” могат да бъдат обединени на регионален или друг принцип (едно-марков, възрастов, сезонен и тн.), като техните дати не могат да съвпадат с датите на официалния национален шампионат и участниците в тях трябва да притежават съответен лиценз за такъв тип състезания. Статусът на тези състезания може да варира между купа, трофей, лига илидруги, като те могат да бъдат единично състезание или серия. Въвеждането на тази система ще доведе до създаване по-добри условия за състезателите, по-голямата част от тях които всъщност са лицензирани състезатели към федерацията и увеличи възможността за изява.

Източник: БФМ

Линк към наредбата >>> тук