ПРАВИЛНИК РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОНАТ МОТОКРОС 2024

ПРАВИЛНИК РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОНАТ МОТОКРОС (РШ МОТОКРОС) 2024

Всяка година БФМ организира и провежда Републикански Шампионат по Мотокрос в
отделните класове. Републиканските шампиони по мотокрос за 2024 в отделните класове се
определят по крайното класиране в Републиканския шампионат по мотокрос.
Единствения легален юридически орган в България който може да организира и администрира
Републиканския шампионат по мотокрос е БФМ, в сътрудничество и съвместно с редовни
лицензирани МСК и Общини.

Класовете в РШ Мотокрос се определят от кубатурата на мотоциклета и възрастовите
ограничения които са валидни за всички участници в съответния клас.

1. КЛАСОВЕ В РЕПУБЛИКАНСКИЯ ШАМПИОНАТ ПО МОТОКРОС 2024
1.1 Класове и възраст на участниците в РШ Мотокрос през 2024 са:
МХ50 – деца на възраст между 5 и 7 години (за момичета – максимална възраст 8г.)
МХ65 – деца, на възраст между 6 и 12 години
МХ85 – юноши, на възраст между 11 и 14 години
МХ2 младежи – младежи, на възраст от 13 до 18 г. (вкл.) за състезатели с мотоциклети 125сс
двутактови
МХ2 мъже – минимална възраст 14г. за състезатели с мотоциклети 250сс четиритактови и 13г.
за състезатели с мотоциклети 125сс двутактови
МХ1 – минимална възраст 15г.
МХ – състезатели на възраст миниум 30 години и максимум 44 години към датата на
лицензиране които не са имали лиценз за някой от класовете МХ1 или МХ2 през 2022 и 2023.
В клас МХ нямат право да участват състезатели които в предходните пет сезона са имали
републиканска или BMU шампионска титла в класовете MX2 или МХ1.
МХ SENIOR – състезатели които са навършили 45 години към датата на лицензиране.
МХS55 – състезатели които са навършили 55 години към датата на лицензиране

Състезателите от клас МХS55 задължително представят преди всяко свое участие
документ – удостоверение за пред състезателен медицински преглед. Липсата на такъв
документ води от загуба на право за участие.
За минимална възраст на състезателите се взима в предвид тяхната дата на раждане, а за
максимална – краят на календарната година в която състезателят е навършил своята
максимална възраст за участие в дадения клас.
Състезатели от клас МХ които през сезона навършат 45 години имат право да
продължат своето участие в клас МХ или да преминат в клас МХ Senior след датата на
навършването.

2. ЛИЦЕНЗИ ЗА УЧАСТИЕ В РШ МОТОКРОС 2024
Състезателите в РШ Мотокрос 2024 участват с лицензи по точка 5.1.1 и точка 5.1.6 от
раздел 1 на Наредба – общи положения както следва:
2.1 Годишни лицензи
MOTOCROSS JUNIOR важи за класове МХ50, МХ65, МХ85,
MOTOCROSS PRO важи за класове МХ2 Junior, МХ2, МХ1
MOTOCROSS B важи за класове MX, MX Senior
2.2 Еднократни лицензи
Съгласно точка 5.1.7 от Наредбата.

3. ВИДОВЕ МОТОЦИКЛЕТИ И ТЯХНАТА КУБАТУРА ЗА ОТДЕЛНИТЕ КЛАСОВЕ
3.1 Клас МХ50 – мотоциклети с кубатура до 50сс, автоматик, без скорости.
3.2 Клас МХ65 – мотоциклети с кубатура от 51 до 65сс (не се допускат мотоциклети тип
автоматик или с две скорости)
3.3 Клас МХ85 – мотоциклети с кубатура над 65 до 85сс – двутактови, над 85сс до 150сс
– четиритактови
3.4 Клас МХ2 Джуниър – мотоциклети с кубатура от 100сс до 125сс –двутактови
3.5 Клас МХ2 – мотоциклети с кубатура от 100сс до 125сс –двутактови и 175сс – 250сс –
четиритактови

3.6 Клас МХ1 – мотоциклети с кубатура над 175сс до 250сс двутактови и от 290сс до 650сс
– четиритактови
3.7 Клас МХ – мотоциклети с кубатура от 100сс до 125сс –двутактови и 175сс – 250сс –
четиритактови (MX250), както и мотоциклети с кубатура над 175сс до 250сс двутактови
и от 290сс до 650сс – четиритактови.
3.8 Клас МХ SENIOR/MXS55 – мотоциклети от 125 до 500сс – двутактови и от 250 до 650сс
– четиритактови
3.9 Състезателите могат да представят на техническия контрол два мотоциклета от
различни марки, но те трябва да бъдат с еднаква кубатура и тип (двутактови или
четиритактови)
3.10 Състезатели използващи електрически мотоциклети в класовете МХ65 и МХ50
трябва да могат, при поискване, да докажат съвместимостта на своите мотоциклети за
определения клас по документация на производителя.
3.11 В класовете МХ85, МХ2, МХ1, МХ и МХ Сеньор не се допуска участие на
електрически мотоциклети.

4. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
СЪСТЕЗАНИЯТА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ ШАМПИОНАТ МОГАТ ДА БЪДАТ
ИНДИВИДУАЛНИ ИЛИ КОМБИНИРАНИ С ДРУГИ ШАМПИОНАТИ ОТ ДРУГ РАНГ
(БАЛКАНСКИ, ЕВРОПЕЙСКИ 65/85)
4.1 Състезанията от Републиканския шампионат по мотокрос се провеждат в следните
формати:
ЕДНОДНЕВЕН ФОРМАТ
СЪБОТА
Клас Вид Брой Времетраене
МХ 85 Свободна
Тренировка
Х 1 15/20 мин.
Тренировка
за време
Х 1 15/20 мин.
Проба старт Х 1 3 мин.
Манш Х 2 15/18/20 мин. + 2 обиколки
MX
SENIOR/МXS55
Свободна
Тренировка
Х 1 15 мин.
Тренировка
за време
Х 1 15 мин.
Проба старт Х 1 3 мин.
Манш Х 2 12мин. + 2 обиколки
MX50 Свободна
Тренировка
Х 1 15 мин.
Тренировка
за време
Х 1 15 мин.
Проба старт Х 1 3 мин.
Манш Х 2 8 мин. + 2 обиколки

НЕДЕЛЯ
Клас Вид Брой Времетраене
МХ 65 Проба старт Х 1 3 мин.
Комбинирана
тренировка
(свободна
плюс
тренировка
за време)
Х 1 10 мин. + 10 минути
Манш Х 2 10/12 мин. + 2 обиколки
МХ2
МХ2 джуниър
МХ1
Проба старт Х 1 5 мин.
Комбинирана
тренировка
(свободна
плюс
тренировка
за време)
Х 1 10 мин. + 15 минути
Манш Х 2 22/25 мин. + 2 обиколки
MX2 ROOKIE Манш Х 2 15 мин. + 2 обиколки
МX Проба старт Х 1 5 мин.
Комбинирана
тренировка
(свободна
плюс
тренировка
за време)
Х 1 10 мин. + 15 минути
Манш Х 2 22/25 мин. + 2 обиколки
Забележка: Състезатели които имат право (навършени години и мотоциклет отговарящ на
изискванията за даден клас) и съответния състезателен лиценз могат да участват в два класа
в двата различни състезателни дни. Пример: състезател от клас МХ50 в събота може да участва
в клас МХ65 в неделя, ако отговаря на изискванията за клас МХ65.

ДВУДНЕВЕН ФОРМАТ
Клас Вид Брой Времетраене
МХ 65 Свободна
Тренировка
Х 1 15 мин.
Тренировка за
време
Х 1 15/20 мин.
Проба старт Х 1 3 мин.
Warm Up Х 1 10 мин.
Манш Х 2 10/12 мин. + 2 обиколки
МХ 85 Свободна
Тренировка
Х 1 15/20 мин.
Тренировка за
време
Х 1 15/20 мин.
Проба старт Х 1 3 мин.
Warm Up Х 1 10 мин.
Манш Х 2 15/18/20 мин. + 2 обиколки
МХ2
МХ2 джуниър
МХ1
Комбинирана
тренировка
Х 1 20/25 мин.
Свободна тренировка 10 мин
Преквалификация 10/15 мин.
Проба старт Х 1 3 мин.
МХ1/2 Група А Квалификация Х 1 15/20/25 мин.
МХ1/2 Група Б Квалификация Х 1 15/20 мин.
МХ1/2 Група А Warm Up Х 1 10 мин.
МХ1/2 Група А Манш Х 2 22/25 мин. + 2 обиколки
МХ1/2 Група Б Манш Х 2 15 мин. + 2 обиколки
МX Свободна
Тренировка
Х 1 20 мин.
Тренировка за
време
Х 1 20 мин.
Проба старт Х 1 3 мин.
Warm Up Х 1 10 мин.
Манш Х 2 12/15 мин. + 2 обиколки

MX
SENIOR/МXS55
Свободна
Тренировка
Х 1 15 мин.
Тренировка за
време
Х 1 15 мин.
Проба старт Х 1 3 мин.
Warm Up Х 1 10 мин.
Манш Х 2 12мин. + 2 обиколки
MX50 Свободна
Тренировка
Х 2 10 мин.
Тренировка за
време
Х 1 10/15 мин.
Проба старт Х 1 3 мин.
Warm Up Х 1 10 мин.
Манш Х 2 8 мин. + 2 обиколки
4.2 БФМ запазва правото си да променя времетраенето и формата на Републиканския
шампионат по мотокрос в отделните класове съобразно атмосферните условия и
спецификата на даденото трасе, както и типа на състезанието. В случай, че даден кръг
от РШ е комбиниран с кръг от ЕШ 65/85, форматът за състезателите от клас МХ65/МХ85
е този, определен от комисия Мотокрос при Европейския мотоциклетен съюз (ФИМ
Европа), включващ квалификационни маншове в събота.
4.3 Всеки състезател има право да участва само в един клас по време на състезание с
двудневен формат.
4.4 След комбинираната тренировка за всеки от класовете МХ2 и МХ1, състезателите
във всеки клас се разделят на две групи, Група А (бързи) и Група Б (бавни), като
се формират две нови групи МХ1/МХ2 – Група А и МХ1/МХ2 – Група Б.
Всяка от двете групи (А и Б) имат отделна квалификация, резултатите от които
определят реда за избор на стартова позиция в състезателните маншове.
Критерий за разделението на състезателите във всеки клас за Група А и Б е най-доброто
време получено от състезателя в преквалификацията.

Директора на състезанието определя, на базата на фактори като състояние на
състезателното трасе, цялостно представяне на участниците и др., както и на
метеорологичните условия, процента граница от времето на първите трима състезатели
(усредняване на времената на първите трима – идеално квалификационно време) която
е 115% или 120% от това идеално квалификационно време, като решението е базирано
на броя участници и условията на трасето.
Състезателите които не могат да покрия това идеално квалификационно време участват
в ГРУПА Б, като получават класиране (точки) за кръга за маншовете в които участват
след последния от ГРУПА А (съответно за класиране в класовете МХ2, МХ2 Джуниър
и/или МХ1).
Пример:
Идеално квалификационно време – 01:47:153 + 115% = 2:03:225.
Всички с най-добро време/обиколка над 02:03:225 отиват в група Б.
4.5 Класовете МХ1 и МХ2 могат да карат заедно с отделно класиране или поотделно в
зависимост от броя на участниците, като решението се взима от БФМ.
4.6 Процедура за Комбинираната тренировка:
4.6.1 Комбинираната тренировка се състои от два сегмента: свободна тренировка и
преквалификация.
4.6.2 След изтичане на времето на свободната тренировка, маршалът на финала
показва в продължение на една минута зелен флаг и започва да тече времето
на преквалификацията. Времената постигнати от състезателите в
преквалификацията се взимат в предвид при определянето на Групите (А и Б)
в съответния клас.
4.6.3 В случай, че състезател, поради технически проблем, не участва в
преквалификацията на комбинираната тренировка на своя клас, за
определяне на квалификационната му група (А или Б) се взема в предвид найдоброто му време на обиколка постигнато в сегмента – Свободната тренировка.
4.7 Участието в тренировката за време (квалификация) (при двудневен формат) е
задължително, като състезателят трябва да направи поне една обиколка която е
времеизмерена, за да има право да получи класиране за стартовия ред. Ако поради
технически проблем, състезател не успее да направи поне една обиколка по време на
квалификацията, но е участвал в комбинираната тренировка, той може да участва в
стартовете като получава последна позиция на стартовата бариера. WARM Up-a в
неделя не се води за свободна тренировка. Състезател който е възпрепятстван да се
регистрира и да участва в съботния ден (свободна тренировка и комбинирана
тренировка, квалификация/тренировка за време манш) трябва да уведоми в писмен
вид БФМ до петъка преди състезанието. В случай, че състезател не е участвал в
тренировката за време/квалификацията, той е длъжен да участва в Warm Up неделя
сутринта. Ако поради някаква основателна причина, тренировката за време не се
проведе в събота, Warm Up-а в неделя сутринта ще бъде тренировка за време.
4.8 Участието в Тренировката (при еднодневен формат) е задължително, като състезателят
трябва да направи поне една обиколка в един от двата сегмента (Свободна
тренировка/тренировка за време). В случай, че поради техническа или друга причина
състезател не успее да направи нито една обиколка във времетраенето на сегмента
„Тренировка за време”, състезателят получава право да участва в състезателните
маншове като получава последна позиция при подреждането на стартовата бариера.
Времена получени в сегмента „Свободна тренировка” не се вземат в предвид при
определяне на стартовите позиции за състезателните маншове. Пет минути след
началото на „Тренировката”, съдията на финала показва развят зелен флаг с което се
дава началото на сегмента „Тренировка за време”.
4.9 Позволява се използването на помощно блокче за стартиране от състезателите във
всички класове. Забранено е използването на стойки за мотоциклети, туби и други като
за помощно средство за стартиране се определя „стиропорено“ кубче с размери
25х25х25см. Състезателят сам трябва да се погрижи за поставянето на това помощно
блокче в всички класове с изключение на МХ50 и МХ65.
4.10 Състезателите от клас МХ50 могат да бъдат придружени от ЕДИН механик или
мениджър по време на стартовата процедура в зоната на старта до момента в който
табелата 15 секунди не бъде показана. След показване на съответната табела,
придружаващото лице трябва да напусне зоната на бариерата. Всички лица намиращи
се в зоната на старта носят персонална отговорност за действията си и възможни
рискове. Придружаващото лице (мениджър, механик) няма право да асистира на
състезателя при стартиране.
4.11 Забранено е подготвянето на зоната пред стартовата решетка/бариера от
състезателя или някой от екипа му. Забранено е използването на помощни средства
(лопати и други инструменти), изливането на вода и правенето на изкуствени наклони
под задната гума при оформянето на стартовата позиция зад бариерата.
4.12 Мотоциклетите на всички състезатели във всички класове са длъжни да бъдат в
зоната за изчакване 10 минути пред всеки началото всеки манш за даден състезателен
манш/клас. Ако състезател наруши това правило, той губи правото си на стартова
позиция (определена от тренировката за време) или губи правото си да участва в
съответния манш. Решението зависи от Директора на Състезанието. Всички състезатели
които участват в даден манш трябва да са участвали в стартовата процедура.
Фалстарт и рестарт, червен флаг, жълт флаг и медицински флаг
4.15.1 При фалстарт, състезателите се прибират в зоната за изчакване от където след
сигнал на Директора на Състезанието се нареждат на стартовата бариера по своите
квалификационни времена. Виновният състезател/и за фалстарта губят право на
участие в дадения манш. Забранена е смяна на мотоциклетите.
4.15.2 При даден червен флаг за спиране на състезанието в първите две обиколки,
състезателите се прибират в зоната за изчакване, като възможно най-бързо се дава
начало на рестарта на манша (цяло състезателно време + 2 обиколки). Забранена
е смяна на мотоциклетите.
4.15.3 При даден червен флаг за спиране на състезанието след първите две обиколки, но
преди да са изминали 51% от състезателното време, състезателите се прибират в
падока, като възможно най-бързо се дава начало на рестарта на манша (цяло
състезателно време + 2 обиколки). Възможна е смяна на мотоциклети.
4.15.4 При даден червен флаг за спиране на състезанието след като са изминали повече
от 51% от фиксираното състезателно време, дадения манш се счита за завършен,
като състезателите получават класиране на базата на своите позиции, времена и
обиколки от обиколката предшестваща тази с показания червен флаг.
4.15.5 При показване на статичен жълт флаг от страна на някой от съдиите по трасето
състезателите са длъжни да проявят особено внимание при преминаване на
предстоящия участък от състезателното трасе, като имат готовност за влизане в зона
от трасето с развят жълт флаг или медицински флаг.
4.15.6 При показване на развят жълт или медицински флаг от страна на някой от съдиите
по трасето състезателите са длъжни да намалят темпото с което управляват своите
мотоциклети защо пред тях има ситуация свързана с паднал състезател, намеса на
лекарски екип или друга ситуация изискваща особено внимание. Намаляването на
скоростта е задължително, забранено е изпреварването и опита за
скачане/скачането на елементите по трасето. При нарушение на това правило
състезателят се наказва:
– със загуба на ДВЕ позиции в класирането от манша (или загуба
на най-добрата си обиколка, ако нарушението е направено по
време на тренировка или Warm Up) при първо нарушение и със
загуба на ДЕСЕТ позиции при повторно нарушение в рамките на
едно състезание.
4.15.7 Състезател който напусне очертанията на трасето трябва да се върне в него по
безопасен за себе си и останалите състезатели начин от точката от която го е
напуснал или точка близка до мястото на напускане. Забранено е пресичането на
трасето или части от него с цел съкращаването му. Наказанията са както следва:
– По време на тренировка или квалификация – наказанието е загуба на
най-добрата обиколка,
– По време на манш, наказанието е загуба на една позиция плюс броя
на спечелените позиции.
4.16 По време на тренировките и маншовете състезателят винаги трябва да се опитва да
победи, като по никакъв начин не застрашава безопасността на останалите състезатели
или техните екипи в зоната на механиците, не предприема необоснован риск, спазва
правилата и се състезава в духа на феърплея. Състезател който умишлено нарушава
правилата или с действията си застрашава безопасността на другите участници в
зоните на състезателното трасе, бокса на механиците или падока може да бъде
наказан от компетентното жури с:
– Официално предупреждение
– Дисквалификация за въпросното състезание,
– Парична глоба в размер от 200 до 2 000 лева
– Отнемане на точки
– Спиране на състезателни права за период от време (минимум 4
месеца, максимум 2 години)
– Или комбинация от горепосочените наказания
4.17 Всеки състезател е длъжен да следи дали транспондера му е правилно закачен на
мотоциклета. Липсата/загубата на транспондер не е основание за претенции от страна
на състезателя за класирането му в тренировки и маншове.
4.18 Изборът на мотоциклет за участие в даден манш се извършва до момента на влизането
в зоната за изчакване след края на опознавателната обиколка. Състезател има право
да направи опознавателната обиколка на своя резервен (втори мотоциклет) в случай
че е регистрирал такъв по време на техническия контрол. Състезателят няма право да
използва друг мотоциклет по време на манша. Нарушението на това правило се
наказва с дисквалификация в съответния манш. Състезателите или техните екипи
нямат право да поставят втори (резервен мотоциклет) в зоната на механиците по време
на състезателен манш).
4.19 Сигнализирането, даването на наставления и оказването на каквато и да било
техническа помощ на състезателите по време на тренировки и маншове става само от
определената за това зона на механиците (питлейн). Всичко друго се счита за външна
асистенция и подлежи на наказание – дисквалификация на състезателя от дадения
манш/тренировка. Всички действия, характеризирани като „външна асистенция“ се
разглеждат по отделно и спрямо обективната ситуация.
4.20 Състезателят няма право да влиза в парка на състезателите по време на тренировки и
маншове с цел извършване на ремонт или презареждане. Влизането му обратно в
състезателното трасе води до дисквалификация в дадената тренировка или манш.
4.21 Смяната на мотоциклет по време на тренировките става единствено и само в зоната на
механиците. Състезателите нямат право да поставят резервни мотоциклети в бокса на
механиците по време на манша.
4.22 Презареждане на мотоциклети може да бъде извършвано само на следните места:
падока, бокс на механиците и зона за изчакване.
4.23 Състезател който получи сериозна травма или контузия по време на дадено състезание
е длъжен при своето участие в следващото състезание от шампионата да предостави
медицинско удостоверение от съответните органи , в което да е изрично упоменато,
че той е годен да участва в даденото състезание и медицинското му състояние не е
заплаха за него и останалите състезатели. При липса на такова медицинско
удостоверение, участието на състезателя ще бъде отказано.
4.24 Оказване на външна асистенция от страна на механици, треньори и мениджъри е
забранена извън очертанията на бокса на механиците. Тя се оказва само от
определените за това лица (помощни маршали) и включва избутване на мотоциклета
и поставянето му на безопасно място. В случай че няма помощни маршали, външната
асистенция може да бъде оказана и от екипа на състезателите в класовете МХ50, МХ65
и МХ85, в случай че тя не включва запалването на мотоциклета (не важи за МХ50) и
избутването му до контролна точка по състезателното трасе – финала (помощ при
запалването на мотоциклета е всяка външна дейност помагаща на състезателя да
запали мотоциклета си, в случай че той неможе да го направи сам). При тази ситуация,
екипът на състезателя няма право да пречи на други състезатели и е длъжен сам да
отговаря за своята безопасност.
Наказанието за оказана външна асистенция (различна от посочената по-горе) е
дисквалификация.
Всички лица оказваща външна асистенция на състезатели от клас МХ50 задължително
трябва да бъдат облечени със светлоотразителна жилетка, за предпочитане с видим
номер на състезателя на гърба.
4.25 Оказването на техническа помощ на състезател който е заел своята позиция на
стартовата бариера може да се извърши след падането на бариерата (старта на
останалите състезатели). Презареждането в зоната на стартовата бариера е забранено.
Състезател (или представител на неговия екип) който се опита по някакъв начин да
забави стартовата процедура се наказва с дисквалификация.

5 АДМИНИСТРАТИВЕН И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ЗА ВСЯКО СЪСТЕЗАНИЕ
5.15 Всеки състезател е длъжен успешно да премине Административен и Технически
контрол за да получи право на участие във всяко едно състезание от Републиканския
Шампионат по Мотокрос.
5.16 По време на административния контрол, всеки състезател е длъжен да предостави своя
валиден състезателен лиценз (срещу което му се дава транспондер) да попълни и
подпише представени му документи (технически лист и други) и да заплати такса
участие в размер на 50 лева по време на административния контрол (валидно за
състезателите от всички класове над 18 години).
5.17 По време на административния контрол състезателят получава Програма за даденото
състезание която той е длъжен да спазва. Промените в Програмата се съобщават от
Ръководството на състезанието и всеки участник е длъжен да се информира
своевременно за всички промени свързани с часове или др. на неговото участие.
5.18 Участието в Брифинга със състезателите по време на първия кръг от шампионата е
задължително за всички състезатели. Всички състезатели които не са присъствали на
първия брифинг за сезона са длъжни да го направят по време на своето първо участие
за сезона. В случай, че състезател не е присъствал на брифинг по време на своето
първо участие, то той губи право за участие. Състезателите на възраст под 18 години,
трябва да бъдат придружени от законния си представител
.
5.19 В случай на специфични изисквания от страна на здравни власти или други, целящи
не-струпването на хора, брифингът на състезателите се изпраща в електронен вариант
на предоставения от клуба на състезателя електронен адрес (имейл), като на
традиционния брифинг се демонстрира само стартовата процедура.

6 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОТОЦИКЛЕТИТЕ В РЕПУБЛИКАНСКИЯ ШАМПИОНАТ
ПО МОТОКРОС ПРЕЗ 2024 (КРАТКА ВЕРСИЯ)
6.15 Соло мотоциклети. Всеки състезател има право да представи максимум два
мотоциклета с еднаква кубатура на техническия преглед.
6.1 .1 Състезателен Номер
– състезателите получават своите състезателни номера при своето лицензиране и те
са валидни за целия сезон 2024, като не могат да бъдат променяни без предварително
разрешение от БФМ.
– на всеки мотоциклет трябва да има 3 броя състезателни номера, които да са ясно
видими и четливи и отговарящи на следната цветова схема:
За клас МХ50 свободен фон с контрастни цифри спрямо фона
За клас МХ65 син фон и бели цифри
За клас МХ85 бял фон и черни цифри
За клас МХ2 черен фон с бели цифри
За клас МХ1 бял фон с черни цифри
За клас МХ свободен фон с контрастни цифри спрямо фона
За клас МХ Senior син фон с бели цифри
Състезателите запазват състезателният си номер с който са участвали в предишният
сезон (2023) с изключение на състезателен номер 1, който има право да бъде използван
само от шампиона в даден клас на изминалият сезон (2023).
Състезателите са длъжни да имат четлив номер разположен на гърба на своя екип/протектор.
Задължително е на предния номер на мотоциклета да бъде отпечатано логото на БФМ.
6.1.2 Задължителни изисквания към мотоциклетите във всички класове
– задължителен протектор върху кормилото – тип гъба/пяна
– задължителен протектор/предпазител на веригата
-всички ръчки трябва да бъдат със заоблен край
– степенките на мотоциклета трябва да бъдат от сгъваем тип
– В състезания комбинирани с FIM Europe Европейски шампионати, важат правилата на FIM
Europe относно нивата на шума.
– По време на Републикански шампионати или BMU Европейски шампионати е валидно
следното правило: при установен технически проблем свързан с ауспуха/цафарата (откачане
или падане) по време на състезателен манш, състезателят се наказва със загуба на пет
позиции.
Нивата на шум, могат да бъдат измервани по усмотрение на директора на състезанието
и/или техническия стюард. Методът за измерване се определя съгласно изискванията на
ФИМ за сезон 2024 и важат нивата на шум определени от FIM CTI.Измерването на шум
има информативен, но задължителен характер при поискване от страна на директора на
състезанието или техническия стюард.
За всичко което не е описано в тези кратки технически изисквания се прилагат
действащите Технически изисквания на БФМ – раздел Мотокрос, издание 2024, както и
на FIM и FIM-EUROPE за 2024.

7 ЕКИПИРОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ В РЕПУБЛИКАНСКИЯ ШАМПИОНАТ ПО МОТОКРОС
7.15 Каска – задължително хомологиран модел от FIM. Забранява се боядисването и
лепенето на лепенки върху съществуващи нарушения в целостта на каската. Забранява
се отрязването на обезопасяващите връзки на каската. Каската/ите се задължително
се представя и се инспектира по време на техническия контрол и се маркира/т със
специален стикер или маркер.
7.16 Очила
7.17 Ботуши
7.18 Ръкавици
7.19 Екип – брич, нагръдник, протектори и фланелка задължително с дълъг ръкав
независимо от атмосферните условия. Забранено е използването на състезателни
тениски с къс ръкав.
7.20 Протектор за гърба, нагръдник (валидно за всички класове), както и
допълнително протектори за рамената (ако не са включени в нагръдника),
протектори за лактите и колената за класовете МХ50, МХ65, МХ85 и МХ2 Junior и
Протекторите се представят на техническия контрол.
7.21 Използването на протекторите по време на тренировки и състезания е
задължително.
7.22 Всеки състезател или неговият настойник, сами избират какви допълнителни
протектори да използва (или да не използва) по време на своите участия в
Републиканския шампионат по мотокрос.
7.23 Забранено е използването на записващи устройства (камери) монтирани на
състезателните каски по време на тренировки и маншове, освен ако това не е поискано
от БФ мотоциклетизъм или монтираното устройството не е инспектирано и
оторизирано от техническия стюард.

8. КЛАСИРАНЕ В РЕПУБЛИКАНСКИЯ ШАМПИОНАТ ПО МОТОКРОС
8.1 Индивидуално класиране
8.1.1 Индивидуално класиране за манша във всеки клас
– Индивидуалното класиране за всеки манш се извършва според реда
на финиширането и броя направени обиколки.
– Състезател който е стартирал, но не е получил кариран флаг до пет
минути след финала на победителя в манша, получава класиране
след всички финиширали състезатели с по-голям брой обиколки от
него.
– В случай, че двама или повече състезатели не успеят да завършат
своята първа обиколка, те се класират спрямо времената си от
тренировката за време, като пръв се класира състезателят с найдобро време и т.н.
За всеки манш състезателите получават класиране по схемата от FIM, а именно:
25-22-20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
8.1.2 Индивидуално класиране за кръга (състезанието) в класовете MX50,
МХ65,МХ85, МХ2, МХ2 Junior, МХ1/2 – Група Б, МХ1, МХ, MX250, МХ Senior и
MXS55
– Крайното индивидуално класиране за кръга се извършва по общия
брой точки получени в двата манша.
– При равенство в броя на точките от двата манша се взима в предвид
по-доброто класиране във втория манш.
– За клас МХ50, при наличие на минимум три мотоциклета YZPW50,
се прави отделно класиране за YZPW50 на базата на класирането в
клас МХ50.
8.1.3 Индивидуално класиране за кръга (състезанието) в клас МХ2 Джуниър, МХ250
и МХS55.
– Класирането на МХ2 Джуниър се извършва само за състезатели на
възраст до 18 години включително които участват с мотоциклети
125сс, двутактови, на базата на резултатите от маншовете в клас МХ2
– мъже или съответната група.
– Класирането на МХ250 се извършва само за състезатели които
участват с мотоциклети тип МХ2 на базата на резултатите от
маншовете в клас МХ.
– Класирането на МХS55 се извършва само за състезатели на възраст
над 55 години включително на базата на резултатите от маншовете в
клас МХS.
8.1.4 Крайно Индивидуално класиране за годината във всички класове се извършва
по сбора на точките получени във всички проведени маншове.
При равенство в точките при крайното класиране за годината се взима предвид полученият
по-голям брой на първи, втори, трети и т.н. места в отделните маншове постигнати от дадения
състезател. Състезател с по-голям брой спечелени първи, втори и тн. маншове се класира
пред този с по-малък брой. При ново равенство се взима предвид класирането в последния
кръг.
8.2 ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ ДЖУНИЪР и МЪЖЕ
8.2.1 По време на предварително обявен и определен кръг от Републиканския
шампионат по мотокрос през 2024, БФ Мотоциклетизъм води отборно
класиране за групите ДЖУНИЪР и МЪЖЕ
8.2.2 Всяко МСК има право да участва с по един представителен отбор за класиране
ДЖУНИЪР и МЪЖЕ.
8.2.3. Отборното класиране се провежда на базата участващи отбори Джуниър (които
включват състезатели от класовете МХ50, МХ65, МХ85 или МХ2 Джуниър) и отбори
Мъже (които включват състезатели от класовете МХ2, МХ1 и МХ или клас МХ Senior).
8.3 ФОРМАТ
8.3.1 На базата на индивидуалното класиране на състезателите в отделните класове се
формира отборно класиране при отборите Джуниър (МХ50, МХ65, МХ85 и МХ2 Джуниър) и
Мъже (МХ2, МХ1, МХ и МХ Senior). Клас МХ250 (като под-група в клас МХ) не участват в
отборното класиране.
8.3.2 СХЕМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
За отборното класиране при отборите Джуниър (МХ50, МХ65, МХ85 и МХ2 Джуниър)
се вземат в предвид по един резултат от всеки проведен манш на състезателите от три класа
съгласно точка 8.2.7 – 2 резултата от МХ50, 2 резултата от МХ65, 2 резултата от МХ85 или 2
резултата от МХ2 Джуниър, общо 6 резултата в три класа.
За отборното класиране при отборите Мъже (МХ2, МХ1, МХ и МХ Senior) се вземат в
предвид по един резултат от всеки проведен манш на състезателите от три класа съгласно
точка 8.2.7 – 2 резултата от МХ2, 2 резултата от МХ1, 2 резултата от МХ или 2 резултата от МХ
Senior, общо 6 резултата в три класа.
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ
За Отборното класиране се вземат в предвид реалните точки получени от
състезателите по време на дадено състезание.
На първо място се класира отборът с най-много спечелени точки, получени в трите
класа след като са взети в предвид шестте получени резултата в шестте манша.
На второ, трето и т.н. места се класират отборите, получили във възходящ ред помалко точки след първия класирал се отбор.
При равенство в точките между два и повече отбора, класирането се извършва по
броя на заетите места с по-голям брой точки (по-предни места) от получените 6
резултата.
При ново равенство в точките се взема в предвид най-добрия седми резултат,
който обаче не влиза в общия сбор точки за отборното класиране.
Отбори които са получили по някаква причина по-малко от шест резултата се
класират след тези с пълен брой получени резултати (шест). Класирането става по броя
на получените резултати и съответните спечелени точки. След отборите с пълен брой
резултати (шест) се класират отборите с пет – четири или три резултата. Отбори с един
състезател (или два резултата) фигурират в класирането за шампионата, но не получават
точки в класирането.
Състезател който не е стартирал в даден манш, не получава класиране и точки.
В случай, че по някаква причина не се проведе даден състезателен манш в някой
от класовете, отборното класиране при Джуниър или Мъже отборите ще се извърши на
същия принцип, но от общия брой резултати ще бъдат извадени резултатите от
манша/маншовете, които не са проведени.
Церемонията за отборното награждаване Джуниър и Мъже се провежда по време
на официалното награждаване за кръга.

9. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ И НАГРАДЕН ФОНД ЗА 2024
9.1 През сезон 2024, състезателите от класовете МХ2, МХ1, МХ и МХ Сеньор заплащат такса
участие за всяко състезание в което участват.
9.2 Размерът на таксата е 50 (петдесет) лева на участие/състезание.
9.3 Състезатели на възраст под 18 години включително не заплащат такса участие.
9.4 Награден фонд за 2024 година се изплаща при възможност от страна на
организатора и по негово усмотрение.

10.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОНАТ МОТОКРОС
10.1 Директор на всички кръгове от Републиканския шампионат по мотокрос е лице
определено от УС на БФМ и притежаващо необходимата квалификация и опит.

10.2 Всеки състезател и неговия екип са длъжни да спазват вътрешния ред при
провеждане на състезания от републиканския шампионат по мотокрос които
включват:
– Спазване програмата на състезанието
– Присъствие на официално откриване
– Присъствие на брифинг със състезателите
– Забранено е миенето на мотоциклети извън определените за това места – глоба 50лева.
– Забранено е изхвърлянето на масла и отпадни материали извън определените затова места– глоба 50 лева.
– Забранено е движението с мотоциклети, ATV и колелета по трасето, зоната на
механиците и зоната за изчакване – глоба 50 лева.
– Забранено е карането на превозни средства (автомобили, мотоциклети,
велосипеди, тротинетки, електрическите им аналози, и др.) в парка на
състезателите и зоната на техническия контрол със скорост над 20км/ч –
наказанието е дисквалификация от състезанието. Всеки който използва мотоциклет или атв в зоната на парка, около състезателното трасе и зоната на мотополигона с цел придвижване, носи персонална отговорност за своят безопасност и за тази на останалите участници в състезанието или техните екипи.
– Родителите/настойниците на лица под 18 години са персонално отговорни за
действията им.
– Обикалянето на трасето от състезатели и треньори става само пеша.
– Забранено е тютюнопушенето и употребата на алкохол в зоните на състезателната писта – бокс на механиците, предстартова зона, зона за изчакване. Глоба 100 лв.
При повторно нарушение в един ден, следва отнемане на пропуска на лицето
нарушило това правило.
– Забранено е неприличното и мърляво облекло в зоните на състезателната писта.
– Забранено е носенето на открити обувки в зоната на механиците (джапанки,
сандали и чехли)
– Състезателят и неговият екип са длъжни при всички обстоятелства да създават
положителен имидж на шампионата в който участват
– Забранено е присъствието на деца под 7 години (които не са лицензирани
състезатели) в зоната на механиците, предстартовата зона и зоната за изчакване,
както и по състезателното трасе.
– Забранено е присъствието на кучета в зоната на механиците, предстартовата зона и зоната за изчакване. Желателно е кучетата в зоната на парка на състезателите да бъдат завързани или с намордник.
– Забранено е паркирането на лични, не-сервизни автомобили в зоната на парка на състезателите. Паркирането става само в определените за това места.
– Забранена е всякаква форма на комуникация по време на тренировки и
състезателни маншове между състезателя и неговия екип включваща използването на електронни комуникационни устройства.
– Състезателите и техните екипи са длъжни да спазват тишина в парка на
състезателите и района на състезанието в следния интервал от време: от 22:00 до 06:00.
– Задължително е под всеки мотоциклет в парка на състезателите да има екопостелка която да спира изтичането на масла и бензини в почвата.
– Състезателите са длъжни да имат в периметъра на своя бокс работещи
пожарогасители (всякакъв тип, минимум 3кг).
– Всички видове отпадни течности (масла, спирачни течности и др.) се
изхвърлят само на определените за това места.
– Забранено е използването на открити скари/барбекюта с използването на
въглени и други лесно запалими материали.
– Организаторът не носи отговорност за настъпили материални щети и липси в
парка на състезателите
– Състезателите и техните екипи са длъжни да спазват всички допълнителни
разпоредби свързани със специфични законодателни, нормативни или регионални изисквания по време на своето участие в дадено състезание или шампионат.
Отказът за това води до загуба на право за участие.

10.3 ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ
10.3.1 Времеизмерването на състезанията от Републиканския шампионат по мотокрос
се извършва с транспондери.
10.3.2 Всички състезатели които нямат стойка за захващане на транспондера могат да
получат такава срещу заплащане на 10 лева.
10.3.3 При загубен транспондер по вина на състезателя, същият заплаща стойността му
от 250 евро.
10.3.4 Всички състезатели са длъжни до 30 минути след приключване на своето
участие да върнат своите транспондери на техническия контрол или
определеното за това място.
10.3.5 За невърнат транспондер в рамките на тези 30 минути, състезателят ще бъде
глобен в размер на 50 лв. , а за невърнат транспондер в деня на състезанието
глобата нараства на 100 лв.
10.3.6 Всички състезатели са длъжни да оставят депозит при получаването на своя
транспондер в размер на сумата от 50 лева. Състезател или негов представител
получават обратно дадения депозит при връщане на транспондера си.
За всичко което не е упоменато в правилата за провеждане и участие в републиканския
шампионат по мотокрос се прилагат действащите правила на FIM и FIM EUROPE където е
приложимо.

11. ФЛАГОВЕ И ТАБЕЛИ- МОТОКРОС
11.1 Неспазването на сигналните флагове и табели от страна на даден състезател
води до получаване на наказания от страна на журито, които могат да включват, но
не са ограничени само с: дисквалификация, загуба на стартова позиция и класиране
При навлизане в зона от състезателното трасе с показани различни флагове, приоритет
имат следните флагове в съответния възходящ ред:
РАЗВЯТ ЖЪЛТ ФЛАГ – МЕДИЦИНСКИ ФЛАГ – ЧЕРВЕН ФЛАГ

Източник: БФМ

Линк към наредбите >>> тук